( Có 55 doanh nghiệp - hiển thị từ 1 đến 24. )
1.

Địa chỉ nhà bán hàng

25 ngô Quyền, HN, Quận Tân Phú, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

+840986430979

Ngành hàng

2.

Địa chỉ nhà bán hàng

86 Nguyễn Gia Thiều - Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

+8402343517039

Ngành hàng

Thủy sản

3.

Địa chỉ nhà bán hàng

33 Hà Nội, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Nội thất văn phòng

4.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

5.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

6.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

7.

Địa chỉ nhà bán hàng

29B Chu Văn An, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Đồ trang sức

8.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Dịch vụ

9.

Địa chỉ nhà bán hàng

Số 4 Kiệt 114 Lê Ngô Cát, P.Thuỷ Xuân, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Thực phẩm

10.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Gạch lát

11.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

12.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

13.

Địa chỉ nhà bán hàng

34 Trần Cao Vân, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Tour du lịch

14.

Địa chỉ nhà bán hàng

20 Chi Lăng, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

+84054 3511246

Ngành hàng

Bánh kẹo

15.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

16.

Địa chỉ nhà bán hàng

Lô 189 Tố Hữu, P. An Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Cây cảnh, Hoa cảnh

17.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

18.

Địa chỉ nhà bán hàng

118 Lý Nam Đế, Phường Kim Long, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Cà phê - Chè - Thuốc lá

19.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Nhà hàng

20.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

21.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

22.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Vật tư ngành cơ khí

23.

Địa chỉ nhà bán hàng

259 Phan Đăng Lưu, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Giá, kệ để hàng

24.

Địa chỉ nhà bán hàng

289/14 Bùi Thị Xuân, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Mây tre đan