Công ty cổ phần Chè Biển Hồ

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại liên hệ

+84 269 3845567

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng Gia Lai

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )