Công ty Cổ phần kỹ nghệ Thực phẩm Phú Yên

(5 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

235 Nguyễn Tất Thành, P8, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại liên hệ

+84 573 824 707

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng Phú Yên