Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Cụm CN Tân Minh, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Điện thoại liên hệ

+84 2273 618 628

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng Thái Bình

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )