Công ty lương thực sông Hậu

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Lô 18 Khu CN Trà Nóc I - Phường Trà Nóc - Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ - Việt Nam

Điện thoại liên hệ

+84 292 3841299

Ngành hàng

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )