Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Tấn Lộc Đặc sản Huế

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

L5 Đường Khải Định, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

+840543529386

Ngành hàng

Nông - Lâm - Thủy sản, Thực phẩm

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )