Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Điện thoại liên hệ

+84 2693 851159

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng Gia Lai

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )