Hợp tác xã Mây Tre đan Bao La

(9 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Bao La, Quảng Phú, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

+840935811956

Ngành hàng

Mây tre đan