Mô Tả:

KIẾN THỨC CHUNG

- Kiến thức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội
- Quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ;
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
- Chức trách, nhiệm vụ của công chức
- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
- Hệ thống đề thi mẫu và đề thi các năm

250.000 VND

Số Lượng:
Đơn hàng có thể bị phát sinh phụ phí, bạn nhớ mua thêm sản phẩm từ Nhà bán hàng này để tránh mất phí nhé!
Xác Thực Gian Hàng
GIAN HÀNG ĐƯỢC XÁC THỰC BỞI: itradehue.gov.vn
  • Các bước mua hàng
  • Phương thức vận chuyển
  • Phương thức thanh toán

KIẾN THỨC CHUNG

- Kiến thức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội
- Quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ;
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
- Chức trách, nhiệm vụ của công chức
- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
- Hệ thống đề thi mẫu và đề thi các năm